Animal Tails

School maakt voor de meeste Vlaamse kinderen en jongeren deel uit van hun dagelijks leven. Voor de meesten van hen is de school een plek die hen rijker maakt: rijker aan kennis en vaardigheden, maar ook aan vriendschappen, passies en zelfkennis.
Toch zijn er ook heel wat kinderen en jongeren voor wie het schoolgaan niet vanzelf gaat. Pesterijen, faalangst, leerproblemen, ontwikkelingsstoornissen en tal van andere factoren maken de schooltijd voor sommige leerlingen tot een opgave. Leerkrachten en ouders doen wat ze kunnen om deze leerlingen te steunen en stimuleren, maar soms volstaan die inspanningen niet.

Ouders en opvoeders willen graag vertrekken vanuit de beleving van het kind of de jongere, maar juist daar knelt het schoentje vaak. De jongen die altijd als laatste gekozen wordt in de turnles, het meisje dat wenend naar huis fietst na een dag vol pesterijen, de jongere die alweer stiekem tot een gat in de nacht gestudeerd heeft om de volgende dag misselijk van angst een proefwerk te verknallen ... Ze staan niet te springen om hun ervaringen te delen met klasgenoten, ouders of leerkrachten. Vaak kroppen ze hun problemen op en wordt zwijgen een gewoonte.

Om deze stilte te doorbreken, biedt Animal Tails aan kinderen en jongeren een forum.

Animal Tails biedt trajecten aan kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten met de kans om op een veilige manier de stilte te doorbreken. In individuele trajecten met kinderen en jongeren krijgen moeilijkheden een plaats en worden nieuwe kansen gezocht. Dit gebeurt op eigen tempo, zonder hierbij het kind of de jongere nodeloos druk op te leggen. Met dieren die spiegelen en een veilige haven bieden, gaan we de zoektocht naar kansen aan.
Groepen kunnen terecht bij Animal Tails om een nieuw verhaal te schrijven over problemen die binnen de eigen klas of groep worden ervaren.
Leerkrachten en ouders kunnen ten slotte bij Animal Tails terecht om met de methodiek van 'verhalen schrijven en vertellen' zelf aan de slag te gaan.