Traject SFB

In juni 2017 deed Animal Tails twee trajecten met als thema's 'samenwerken' en 'leiderschap', respectievelijk voor een eerste studiejaar en 6e studiejaar van Sint Franciscus Melle. 

Hieronder kan je de foto's van dit traject zien. 

Na deze sessies werd aan de leerkrachten gevraagd het traject te evalueren:

'Het is een uitdaging iets nieuws aan te bieden.
Het is een uitdaging een kind met angst tot rust te brengen.
Het is een uitdaging leerkrachten, ouders, kinderen te ondersteunen waar nodig.
De kinderen vonden het fantastisch, vertelden mooie verhalen thuis. Ze kenden alle namen van de honden.
Een aantal kinderen verlegden hun grenzen.'
(1e studiejaar)

'De kinderen leren omgaan met dieren met verschillende karakters. Ze worden uitgenodigd even na
te denken over zichzelf en hun stijl waarmee ze mensen en dieren benaderen.
Een aangename afwisseling met de klaspraktijk, ze waren enthousiast en kinderen die schrik hadden, hebben dit deels overwonnen.
Voor herhaling vatbaar!'
(6e studiejaar)